Заседания

Заседание от дата 26.10.2015 от 11:00 часа.

Решения

№ 267 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за провеждане на избори за избор на кметове на 01 ноември 2015 год

№ 266 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на образец на бюлетина за провеждане на втори тур на избори за Кмет на Община Сунгурларе, кметство с.Лозарево, с.Климаш, с.Подвис, с.Прилеп, с.Чубра, с. Садово и с. Славянци на 01 ноември 2015 год.

№ 265 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ Брой мандати за общински съветници 17

№ 264 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР за избиране на Кмет на Община - Сунгурларе, обл.Бургас, който ще се проведе на 01.11.2015 г.

№ 263 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР за избиране на кмета на кметство с. Климаш, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, който ще се проведе на 01.11.2015 г.

№ 262 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство с. Камчия, област Бургас, на първи тур СЕВИН СЕИД ЕМИН ЕГН , издигнат от Движение за права и свободи - ДПС, получил 42 действителни гласове.

№ 261 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство с. Грозден, област Бургас, на първи тур, ЦОНКО САШЕВ БЕЕВ ЕГН , издигнат от Движение за права и свободи - ДПС, получил 231 действителни гласове.

№ 260 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство с. Костен, област Бургас, на първи тур АХМЕД МУСТАФА ХРИСТЕМ, ЕГН , издигнат от Движение за права и свободи - ДПС, получил 156 действителни гласове.

№ 259 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР за избиране на кмет на кметство с.Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, който ще се проведе на 01.11.2015 г.

№ 258 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство с.Манолич, общ.Сунгурларе област Бургас, на първи тур

№ 257 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР за избиране на кмет на кметство с.Подвис, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, който ще се проведе на 01.11.2015 г.

№ 256 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство с.Вълчин, общ.Сунгурларе област Бургас, на първи тур

№ 255 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство с.Велислав, общ.Сунгурларе област Бургас, на първи тур

№ 254 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство с.Везенково, общ.Сунгурларе област Бургас, на първи тур

№ 253 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство с. Черница, общ.Сунгурларе област Бургас, на първи тур

№ 252 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР за избиране на кмета на кметство с.Прилеп, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, който ще се проведе на 01.11.2015 г.

№ 251 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР за избиране на кмета на кметство с.Чубра, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, който ще се проведе на 01.11.2015 г.

№ 250 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР за избиране на кмета на кметство с.Садово, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, който ще се проведе на 01.11.2015 г.

№ 249 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство с.Съединение, общ.Сунгурларе област Бургас, на първи тур

№ 248 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР за избиране на кмета на кметство с.Славянци, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, който ще се проведе на 01.11.2015 г.

Календар

Решения

  • № 332 / 11.12.2016

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО село ВЪЛЧИН

  • № 331 / 09.12.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК – Сунгурларе за предаване на изборни книжа и материали на председателя на СИК на 10.12.2016г.

  • № 330 / 08.12.2016

    относно: Регистрация на застъпници на кандидатската листа за кмет на кметство в Община Сунгурларе от партия „АБВ”, в частичните избори насрочени за 11 декември 2016г.

всички решения