Общинска избирателна комисия Сунгурларе


РЕШЕНИЕ
№ 160-МИ
Сунгурларе, 02.11.2019

ОТНОСНО: Издаване на удостоверение – дубликат 26 бр. на застъпниците на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в секциите в Община Сунгурларе за втори тур на изборите за кмет на община на 03 ноември 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 172/ 01.11.2019г. от Димитрина Събева, представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за издаване на 26 броя дубликата на издадени удостоверения от първи тур. Сочи се причина за искането – изгубени.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл.87, ал.1, т.1

 

                                                                     Р Е Ш И:

 

ИЗДАВА: УДОСТОВЕРЕНИЕ – ДУБЛИКАТ – 26 бр. на застъпниците на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  за втори тур на изборите за кмет на община на 03.11.2019г.

 

1.        Несрин Мехмед Арнаудова

 

2.       Ахмед Мехмед Мехмед

 

3.       Тодорка Минчева Терзиева

 

4.       Петранка Маринова Пенкова

 

5.       Ружди Якъп Али

 

6.       Георги Димитров Георгиев

 

7.       Христо Илиев Христов

 

8.       Орхан Юсеин Хюсеинали

 

9.       Габриела Миткова Миткова

 

10.   Елван Селяхтин Атилла

 

11.   Марияна Славчева Хараламова

 

12.   Радостина Савова Кочева

 

13.   Нурай Вели Али

 

14.   Петранка Живкова Коларова

 

15.   Фатме Муса Исмаил

 

16.   Ереджеб Юмеров Салиев

 

17.   Татяна Бойчева Арнаудова

 

18.   Асен Михайлов Христов

 

19.   Байрамали Ереджеб Индже

 

20.   Сабрие Фикрет Копук

 

21.   Рамадан Мехмед Джагадир

 

22.   Емил Михайлов Милев

 

23.   Пенка Господинова Генова

 

24.   Бюлент Хасан Мустафа

 

25.   Сейджан Ереджебова Топалисмаилова

 

26.   Мустафа Назми Мустафа

 

Всички УДОСТОВЕРЕНИЯ, издадени с Решение № 116/25.10.2019г. на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ да се считат НЕВАЛИДНИ.

Валидни за втори тур, УДОСТОВЕРЕНИЕ – ДУБЛИКАТ.

 

 

На основание чл. 88, ал.1 от ИК решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му.

 

 

Председател: Димитър Петров Катъров

Секретар: Екатерина Колева Пахова

* Публикувано на 02.11.2019 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 175-МИ / 21.10.2022

    относно: Прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата

  • № 174-МИ / 13.10.2022

    относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

  • № 173-МИ / 20.04.2021

    относно: Прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата

всички решения