Общинска избирателна комисия Сунгурларе


РЕШЕНИЕ
№ 117-МИ
Сунгурларе, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на упълномощени представители на ПП „ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в Община Сунгурларе за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия -  Сунгурларе е постъпило заявление с вх.№4/25.10.2019г. заведено в регистъра на упълномощените представители на партии и коалиции. Заявлението е постъпило  от Димитрина Стефанова Събева, упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за регистрация на  30/тридесет/ упълномощени представители на кандидатска листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в избирателните секции на територията на Община Сунгурларе за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

            Към заявлението са приложени:

 1. Списък с лицата, предложени за упълномощени представители на хартиен и технически носител в Excel формат
 2. Пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ, председател на ПП„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, с което упълномощава Ахмед Сюлейман Ахмед с правото да представлява партията пред ОИК и да преупълномощава други лица.
 3. Пълномощно от Ахмед Сюлейман Мехмед, представител на ПП„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, с което преупълномощава Димитрина Стефанова Събева с правото да представлява партията пред ОИК .

Предвид изложеното по-горе и на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка чл.124 от ИК, след проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Сунгурларе

 

                                                                     Р Е Ш И:

ПРИЕМА списък на упълномощените представители на ПП„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., в това число:

 

Три имена

ЕГН

1.        

Неждмедин Ниязи Осман

 

2.        

Ахмед Сеид Ахмед

 

3.        

Елхан Осман Хасан

 

4.        

Руси Йорданов Урумов

 

5.        

Станислав Добрев Недялков

 

6.        

Айтен Касим Хюсеин

 

7.        

Иван Андонов Стефанов

 

8.        

Мехмедемин Халил Халил

 

9.        

Джевдет Мустафа Хасан

 

10.    

Мирослав Стефанов Георгиев

 

11.    

Муса Мустафа Муса

 

12.    

Магдалена Сенкова Йорданова

 

13.    

Георги Борисов Борисов

 

14.    

Айше Ахмедова Салиева

 

15.    

Айше Салимова Мусова

 

16.    

Юджел Наим Атилла

 

17.    

Христо Сашев Маринов

 

18.    

Мюмюн Сали Бошнак

 

19.    

Бончо Иванов Бончев

 

20.    

Христина Христова Бончева

 

21.    

Мюмюн Наджи Исмаил

 

22.    

Левент Акиф Юмер

 

23.    

Сергей Стойчев Атанасов

 

24.    

Сашо Йорданов Шопов

 

25.    

Живко Милев Чукарев

 

26.    

Траян Митков Митков

 

27.    

Гюлшен Исмаил Бекир

 

28.    

Ахмед Мехмед Бекир

 

29.    

Пламен Даниелов Драганов

 

30.    

Галина Желязкова Николова

 

 

 

На основание чл. 88, ал.1 от ИК решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му.

 

 

Председател: Димитър Петров Катъров

Секретар: Екатерина Колева Пахова

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:54 часа

Календар

Решения

 • № 172-МИ / 15.01.2020

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 171-МИ / 05.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 170-МИ / 04.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения