Общинска избирателна комисия Сунгурларе


РЕШЕНИЕ
№ 110-МИ
Сунгурларе, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „Възраждане“ в избирателни секции на територията на Община Сунгурларе за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия -  Сунгурларе е постъпило заявление с вх. № 1/24.10.2019г. заведено в регистъра на застъпниците. Заявлението е постъпило от Георги Иванов Георгиев, упълномощен представител на ПП „Възраждане“ за регистрация на  22-ма/двадесет и двама/ застъпници на кандидатска листа на ПП „Възраждане“ в избирателните секции на територията на Община Сунгурларе за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

            Към заявлението са приложени

 1. Декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници – 22бр;
 2. Списък с лицата, предложени за застъпници на хартиен и технически носител в Excel формат;
 3. Пълномощно от Костадин Тодоров Костадинов, председател на ПП „Възраждане“, с което упълномощава Георги Иванов Георгиев с правото да представлява партията пред ОИК;

Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал.4,  чл. 87, ал.1, т.18  и във връзка с чл.118, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Сунгурларе

Р Е Ш И:

 1. Регистрира като застъпници на кандидатската листата на ПП „Възраждане“ 22/двадесет и две/ лица в избирателни секции на територията на Община Сунгурларе за  изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. В това число

Три имена

ЕГН

1

Янка Василева Вангелова

 

2

Денка Миндова Йорданова

 

3

Златица Стойчева Христова

 

4

Георги Алеков Колев

 

5

Димитрина Маринова Ганева

 

6

Веселин Динев Вангелов

 

7

Сашо Христов Йорданов

 

8

Станка Стефанова Митева

 

9

Колю Стефанов Комитов

 

10

Янка Желева Атанасова

 

11

Асен Дяков Дяков

 

12

Жельо Денчев Желев

 

13

Йонка Йовева Иванова

 

14

Вълю Русев Вълев

 

15

Ангел Стефанов Стоянов

 

16

Жеко Георгиев Жеков

 

17

Бонка Иванова Димитрова

 

18

Иван Шидеров Иванов

 

19

Красимир Радев Радев

 

20

Атанаска Йорданова Атанасова

 

21

Тинка Иванова Василева

 

22

Митко Чанев Желев

 

 

 1. Да се издадат удостоверения за застъпници на всяко от лицата по т. 1, приложение 79-МИ.
 2. Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс.

На основание чл. 88, ал.1 от ИК решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му.

 

Председател: Димитър Петров Катъров

Секретар: Екатерина Колева Пахова

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:42 часа

Календар

Решения

 • № 172-МИ / 15.01.2020

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 171-МИ / 05.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 170-МИ / 04.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения