Общинска избирателна комисия Сунгурларе


РЕШЕНИЕ
№ 109-МИ
Сунгурларе, 25.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК 022300018, с. Костен и СИК 022300020, с. Манолич общ. Сунгурларе, обл. Бургас за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Постъпило е писмо с вх. №  130 / 23.10.2019 г. на ОИК – Сунгурларе от  Мария Димитрова, представител на ПП „ГЕРБ“ с предложение за замяна на член в СИК 022300020, с. Манолич общ. Сунгурларе, назначен с Решение № 073-МИ от 29.09.2019г. на ОИК – Сунгурларе.

Предлага се на мястото на Тайър Хюсеин Байрям– член на СИК – 022300020, да бъде назначена Мюмюне Мустафа Халил –член.

Постъпило е писмо с вх. № 135 / 25.10.2019г. на ОИК – Сунгурларе от Димитрина Стефанова Събева, представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Предлага се на мястото на Фикрет Кямил Мустафа – зам. председател на СИК – 022300018, да бъде назначена Хатче Мустафа Халил – зам. председател.

Предлага се на мястото на Нуртен Адил Карамехмед – председател на СИК – 022300020, да бъде назначен Адем Сабри Агуш- председател

 

На основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т. 5 от ИК, Общинска избирателна комисия – Сунгурларе

РЕШИ:

 1. ОСВОБОЖДАВА: Фикрет Кямил Мустафа с ЕГН: зам. председател на СИК 022300018, Тайър Хюсеин Байрям с  ЕГН:  –член на СИК  022300020; Нуртен Адил Карамехмед с ЕГН:  – председател на СИК 02230020;
 2. Анулира издаденото им удостоверения.
 3. НАЗНАЧАВА: Хатче Мустафа Халил с ЕГН: – зам. председател на СИК 022300018, Мюмюне Мустафа Халил с ЕГН: – член на СИК 022300020 и Адем Сабри Агуш с ЕГН:  – председател на СИК 022300020;
 4. ИЗДАВА : удостоверения на новоназначените членове на СИК в община Сунгурларе.

 

 

 

На основание чл. 88, ал.1 от ИК решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му.

 

 

Председател: Димитър Петров Катъров

Секретар: Екатерина Колева Пахова

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:36 часа

Календар

Решения

 • № 172-МИ / 15.01.2020

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 171-МИ / 05.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 170-МИ / 04.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения