Общинска избирателна комисия Сунгурларе


РЕШЕНИЕ
№ 326
Сунгурларе, 21.11.2016

ОТНОСНО: Попълване на състава на Секционна избирателна комисия (СИК) №022300011 в с.Вълчин Община Сунгурларе за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с.Вълчин насрочен за 11 декември 2016г

Постъпило е предложение с вх. № 194/21.11.2016г. в 9:10 часа от Диана Колева Гурева, в качеството си на пълномощник на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, за попълване на състава на СИК №022300011 в с. Вълчин за частичен избор за кмет на кметство с. Вълчин на 11.12.2016г., съгласно уведомление на ОИК – Сунгурларе с изх.№70/18.11.16г. по описа на изходящия регистър на комисията.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.5, във вр. с чл.89, във вр. с чл.92, във вр. с чл.95, във вр. с чл.96 и чл.464, т.9 от ИК и Решение №1538-МИ/25.08.2015г., Решение №1984-МИ/НР/08.09.2015г., Решение №3458-МИ/08.09.16г. и Решение №3524-ПВР/НР/16.09.2016г. на ЦИК, както и Решение №322-ЧИ/15.11.16г. и Решение №325-ЧИ/18.11.16г. на ОИК - Сунгурларе, Общинска Избирателна Комисия – Сунгурларе,

Р Е Ш И:

  1. Попълва състава на СИК №022300011 в с. Вълчин за частичен избор за кмет на кметство с. Вълчин на 11.12.2016г., като за член се назначава Елена Ганчева Ганева – Георгиева с ЕГН:...........................

 

1.1. Състав на СИК № 022300011 за частичен избор за кмет на кметство с. Вълчин на 11.12.2016г.

 

СИК №

Длъжност

Партия

Имена

ЕГН

022300011

председател

ГЕРБ

Красимира Живкова Кичукова

 

022300011

зам.председ.

БСП

Красимир Желев Желев

 

022300011

секретар

ДПС

Ахмед Сеид Ахмед

 

022300011

член

ПФ

Пенка Стоянова Игнатова

 

022300011

член

БСП

Елена Ганчева Ганева - Георгиева

 

022300011

член

ГЕРБ

Байчо Любомиров Мирчев

 

022300011

член

ГЕРБ

Тонка Кръстева Михалева

 

 

Решението подлежи на оспорване на основание чл.88 от ИК пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Михаил Георгиев Савов

Секретар: Красимира Сашева Маринова-Куриева

* Публикувано на 22.11.2016 в 14:46 часа

Календар

Решения

  • № 332 / 11.12.2016

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО село ВЪЛЧИН

  • № 331 / 09.12.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК – Сунгурларе за предаване на изборни книжа и материали на председателя на СИК на 10.12.2016г.

  • № 330 / 08.12.2016

    относно: Регистрация на застъпници на кандидатската листа за кмет на кметство в Община Сунгурларе от партия „АБВ”, в частичните избори насрочени за 11 декември 2016г.

всички решения