Общинска избирателна комисия Сунгурларе


РЕШЕНИЕ
№ 172-МИ
Сунгурларе, 15.01.2020

ОТНОСНО: Прекратяване пълномощията на общински съветник

Постъпило е искане от Председателя на Общински съвет – Сунгурларе за прекратяване пълномощията на  Гергана Йорданова Желязкова избрана за общински съветник от листата на ПП“ГЕРБ“ с решение №147-МИ/28.11.2019г.. Приложено е заявление с Вх.№49/13.01.2020г. от същата.

На основание чл.30, ал.4 ,т.4 от ЗМСМА, решение 3054-МИ/01.02.2016г., чл.87, ал.1, т.24 и чл.458,ал.1 от ИК, Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. ЗАЛИЧАВА   от списъка на избраните общински съветници   - ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА  с ЕГН, издигната от  ПП“ ГЕРБ“.

2. ОБЯВЯВА за избран   общински съветник , като следващ в листата -МОНИКА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА, ЕГН., издигнат от  ПП“ГЕРБ“.

 

На основание чл. 88, ал.1 от ИК решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му.

Председател: Димитър Петров Катъров

Секретар: Екатерина Колева Пахова

* Публикувано на 15.01.2020 в 17:26 часа

Свързани решения:

147-МИ/28.10.2019

Календар

Решения

  • № 173-МИ / 20.04.2021

    относно: Прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата

  • № 172-МИ / 15.01.2020

    относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

  • № 171-МИ / 05.11.2019

    относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения