Общинска избирателна комисия Сунгурларе


РЕШЕНИЕ
№ 159-МИ
Сунгурларе, 02.11.2019

ОТНОСНО: Регистрация на упълномощени представители на ПП „ ГЕРБ“ в Община Сунгурларе за втори тур на изборите за кмет на община на 03 ноември 2019 г.

В Общинска избирателна комисия -  Сунгурларе е постъпило заявление с вх.№8/02.11.2019г. заведено в регистъра на упълномощените представители на партии и коалиции. Заявлението е постъпило  от Мария Димитров, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за регистрация на  30/тридесет/ упълномощени представители на кандидатска листа на ПП „ГЕРБ“ в избирателните секции на територията на Община Сунгурларе за втори тур на изборите за  кмет на община на  03 ноември 2019г.

            Към заявлението са приложени:

 1. Списък с лицата, предложени за упълномощени представители на хартиен и технически носител в Excel формат
 2. Пълномощно от Бойко Методиев Борисов председател на ПП „ГЕРБ“, с което упълномощава Димитър Бойчев Петров да представлява партията пред ОИК,  включително с правото да преупълномощава трети лица;
 3. Пълномощно от Димитър Бойчев Петров, с което преупълномощава Мария Димитрова Димитрова с правото да представлява партията пред ОИК;

Предвид изложеното по-горе и на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка чл.124 от ИК, ОИК-Сунгурларе

 

                                                                     Р Е Ш И:

ПРИЕМА актуализиран списък на упълномощените представители на ПП„ГЕРБ“ , валиден за участие в изборите  за кмет на община Сунгурларе -  втори тур, който ще се проведе на 03.11. 2019 г., в това число:

Три имена

ЕГН

1.

Станимир Джендов Джендов

 

2.

Иван Русков  Ройчев

 

3.

Георги Джендов Джендов

 

4.

Ангел Христов Андонов

 

5.

Минка Неделчева Михалева

 

6.

Съби Георгиев Дянков

 

7.

Коста Атанасов Колев

 

8.

Велизар Иванов Велев

 

9.

Теодора Станчева Кенова

 

10.

Янка Станчева Филева

 

11.

Тайър  Хюсеин Байрям

 

12.

Боян Димитров Димитров

 

13.

Сийка Янакиева Мирчева

 

14.

Нели Жекова Георгиева

 

15.

Ясен Петков Минов

 

16.

Колю Огнянов Христов

 

17.

Иван Велев Велев

 

18.

Стоян Ганев Годев

 

19.

Христо Атанасов Костадинов

 

20.

Крум Асенов Сандев

 

21.

Стоян Стефанов Жечев

 

22.

Нуршен  Осман Мехмед

 

23.

Пламен Динков Динев

 

24.

Калоян Михаилов Колев

 

25.

Андрей Стефанов Стоянов

 

26.

Живко Георгиев Георгиев

 

27.

Рашко Стоянов Василев

 

28.

Радостин Атанасов Ангелов

 

29.

Мехмед Сезгин Шабан

 

30.

Мехмед Мейрем Шериф

 

 

 

На основание чл. 88, ал.1 от ИК решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му.

 

Председател: Димитър Петров Катъров

Секретар: Екатерина Колева Пахова

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:53 часа

Календар

Решения

 • № 175-МИ / 21.10.2022

  относно: Прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата

 • № 174-МИ / 13.10.2022

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 173-МИ / 20.04.2021

  относно: Прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата

всички решения