Общинска избирателна комисия Сунгурларе


РЕШЕНИЕ
№ 155-МИ
Сунгурларе, 02.11.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК 022300001 - гр. Сунгурларе, СИК 022300002 - гр. Сунгурларе, СИК 022300003 - гр. Сунгурларе, СИК 022300019 - с. Лозарево, СИК 022300022 – с. Подвис, СИК 022300027 – с. Съединение и СИК 022300029 с. Черница, общ. Сунгурларе, обл. Бургас за произвеждане на втори тур на изборите за кмет на община на 03.11.2019 г.

Постъпило е предложение с вх. № 171/01.11.2019г. от Хатидже Георгиева, представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Предлага се на мястото на Христина Христова Бончева – зам. председател на СИК 022300001 да се назначи Мехмед Али Мехмед.

Предлага се на мястото на Иванка Димова Иванова – член на СИК 022300002 да се назначи Али Осман Хаккъ.

Предлага се на мястото на Мария Христова Мотушева – член на СИК 022300003 да се назначи Ерол Ахмедов Алиев.

Предлага се на мястото на Ваня Димитрова Драганова – член на СИК 022300019 да се назначи Хюсеин Адем Халил.

Предлага се на мястото на Радка Станчева Колева – член на СИК 022300022 да се назначи Галина Желязкова Николова.

Предлага се на мястото на Хаджер Хюсеин Хамза – член на СИК 022300027 да се назначи Рамадан Джелил Мехмед.

Предлага се на мястото на Йовка Маринова Жечева – член на СИК 022300029 да се назначи Павлинка Петрова Тодорова.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т. 5 от ИК, Общинска избирателна комисия – Сунгурларе

                                                             РЕШИ:

 1. ОСВОБОЖДАВА:
 2. Христина Христова Бончева – зам. председател на СИК 022300001 с ЕГН;
 3. Иванка Димова Иванова – член на СИК 022300002 с ЕГН;
 4. Мария Христова Мотушева – член на СИК 022300003 с ЕГН;
 5. Ваня Димитрова Драганова – член на СИК 022300019 с ЕГН;
 6. Радка Станчева Колева – член на СИК 022300022 с ЕГН;
 7. Хаджер Хюсеин Хамза – член на СИК 022300027 с ЕГН;
 8. Йовка Маринова Жечева – член на СИК 022300029 с ЕГН;
 9. АНУЛИРА издадените им удостоверения.
 10. НАЗНАЧАВА:
 11. Мехмед Али Мехмед – зам. председател на СИК 022300001 с ЕГН;
 12. Али Осман Хаккъ – член на СИК 022300002 с ЕГН;
 13. Ерол Ахмедов Алиев – член на СИК 022300003 с ЕГН;
 14. Хюсеин Адем Халил – член на СИК 022300019 с ЕГН;
 15. Галина Желязкова Николова – член на СИК 022300022 с ЕГН;
 16. Рамадан Джелил Мехмед – член на СИК 022300027 с ЕГН;
 17. Павлинка Петрова Тодорова – член на СИК 022300029 с ЕГН;
 18. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове.

На основание чл. 88, ал.1 от ИК решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му.

 

 

Председател: Димитър Петров Катъров

Секретар: Екатерина Колева Пахова

* Публикувано на 02.11.2019 в 14:47 часа

Календар

Решения

 • № 175-МИ / 21.10.2022

  относно: Прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата

 • № 174-МИ / 13.10.2022

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 173-МИ / 20.04.2021

  относно: Прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата

всички решения