Общинска избирателна комисия Сунгурларе


РЕШЕНИЕ
№ 154-МИ
Сунгурларе, 02.11.2019

ОТНОСНО: Регистрация на упълномощени представители на ПП „ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в Община Сунгурларе за изборите за кмет на община на 03 ноември 2019 г.

            В Общинска избирателна комисия -  Сунгурларе е постъпило заявление с вх.№7/01.11.2019г. заведено в регистъра на упълномощените представители на партии и коалиции. Заявлението е постъпило  от Димитрина Стефанова Събева, упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за регистрация на  30/тридесет/ упълномощени представители на кандидатска листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в избирателните секции на територията на Община Сунгурларе за изборите за  кмет на община на  03 ноември 2019г.

            Към заявлението са приложени:

 1. Списък с лицата, предложени за упълномощени представители на хартиен и технически носител в Excel формат
 2. Пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ, председател на ПП„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, с което упълномощава Ахмед Сюлейман Ахмед с правото да представлява партията пред ОИК и да преупълномощава други лица.
 3. Пълномощно от Ахмед Сюлейман Мехмед, представител на ПП„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, с което преупълномощава Димитрина Стефанова Събева с правото да представлява партията пред ОИК .

Предвид изложеното по-горе и на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка чл.124 от ИК, след проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Сунгурларе

 

                                                                     Р Е Ш И:

ПРИЕМА актуализиран списък на упълномощените представители на ПП„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ , валиден за участие в изборите  за кмет на община Сунгурларе -  втори тур, който ще се проведе на 03.11. 2019 г., в това число:

 

1

2

3

4

6

Партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет

Три имена

ЕГН

№ на пълномощно

01

ПП "ДПС"

Неждмедин Ниязи Осман

 

108-06-01

02

ПП "ДПС"

Щерю Митков Йорданов

 

108-06-02

03

ПП "ДПС"

Елхан Осман Хасан

 

108-06-03

04

ПП "ДПС"

Руси Йорданов Урумов

 

108-06-04

05

ПП "ДПС"

Станислав Добрев Недялков

 

108-06-05

06

ПП "ДПС"

Айтен Касим Хюсеин

 

108-06-06

07

ПП "ДПС"

Иван Андонов Стефанов

 

108-06-07

08

ПП "ДПС"

Мехмедемин Халил Халил

 

108-06-08

09

ПП "ДПС"

Джевдет Мустафа Хасан

 

108-06-09

10

ПП "ДПС"

Мирослав Стефанов Георгиев

 

108-06-10

11

ПП "ДПС"

Рейхан Февзи Хюсеин

 

108-06-11

12

ПП "ДПС"

Магдалена Сенкова Йорданова

 

108-06-12

13

ПП "ДПС"

Георги Борисов Борисов

 

108-06-13

14

ПП "ДПС"

Айше Ахмедова Салимова

 

108-06-14

15

ПП "ДПС"

Айше Салиева Мусова

 

108-06-15

16

ПП "ДПС"

Юджел Наим Атилла

 

108-06-16

17

ПП "ДПС"

Христо Сашев Маринов

 

108-06-17

18

ПП "ДПС"

Мюмюн Сали Бошнак

 

108-06-18

19

ПП "ДПС"

Бончо Иванов Бончев

 

108-06-19

20

ПП "ДПС"

Христина Христова Бончева

 

108-06-20

21

ПП "ДПС"

Мюмюн Наджи Исмаил

 

108-06-21

22

ПП "ДПС"

Левент Акиф Юмер

 

108-06-22

23

ПП "ДПС"

Сергей Стойчев Атанасов

 

108-06-23

24

ПП "ДПС"

Сали Исмаил Салим

 

108-06-24

25

ПП "ДПС"

Живко Милев Чукарев

 

108-06-25

26

ПП "ДПС"

Илиян Костов Маринов

 

108-06-26

27

ПП "ДПС"

Гюлшен Исмаил Бекир

 

108-06-27

28

ПП "ДПС"

Шенол Февзи Хасан

 

108-06-28

29

ПП "ДПС"

Сезгин Ахмедов Шабанов

 

108-06-29

30

ПП "ДПС"

Тотка Пешова Георгиева

 

108-06-30

 

На основание чл. 88, ал.1 от ИК решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му.

 

 

 

Председател: Димитър Петров Катъров

Секретар: Екатерина Колева Пахова

* Публикувано на 02.11.2019 в 14:46 часа

Календар

Решения

 • № 175-МИ / 21.10.2022

  относно: Прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата

 • № 174-МИ / 13.10.2022

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 173-МИ / 20.04.2021

  относно: Прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата

всички решения