Общинска избирателна комисия Сунгурларе


РЕШЕНИЕ
№ 116-МИ
Сунгурларе, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в избирателни секции на територията на Община Сунгурларе за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия -  Сунгурларе е постъпило заявление с                 вх.№ 6/25.10.2019г. заведено в регистъра на застъпниците. Заявлението е постъпило от Димитрина Стефанова Събева, упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за регистрация на  30/тридесет/ застъпници на кандидатска листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в избирателните секции на територията на Община Сунгурларе за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

            Към заявлението са приложени:

 1. Декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници – 30бр;
 2. Списък с лицата, предложени за застъпници на хартиен и технически носител в Excel формат;
 3. Пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ, с което упълномощава Ахмед Сюлейман Мехмед включително с правото да преупълномощава трети лица;
 4. Пълномощно от Ахмед Сюлейман Мехмед, с което  преупълномощава Димитрина Стефанова Събева с правото да представлява партията пред ОИК;

Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал.4,  чл. 87, ал.1, т.18  и във връзка с чл.118, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Сунгурларе

Р Е Ш И:

 1. Регистрира като застъпници на кандидатската листата на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 30/тридесет/ лица  в избирателни секции на територията на Община Сунгурларе за  изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. В това число

Три имена

ЕГН

1

Несрин Мехмед Арнаудова

 

2

Тодорка Минчева Терзиева

 

3

Петранка Маринова Пенкова

 

4

Елван Селяхтин Атилла

 

5

Георги Димитров Георгиев

 

6

Ахмед Мехмед Мехмед

 

7

Христо Илиев Христов

 

8

Орхан Юсеин Хюсеинали

 

9

Габриела Миткова Миткова

 

10

Ружди Якъп Али

 

11

Марияна Славчева Хараламова

 

12

Радостина Савова Кочева

 

13

Нурай Вели Али

 

14

Петранка Живкова Коларова

 

15

Сабри Осман Юмер

 

16

Фатме Муса Исмаил

 

17

Ереджеб Юмеров Салиев

 

18

Татяна Бойчева Арнаудова

 

19

Асен Михайлов Христов

 

20

Байрамали Ереджеб Индже

 

21

Сабрие Фикрет Копук

 

22

Рамадан Мехмед Джагадир

 

23

Емил Михайлов Милев

 

24

Пенка Господинова Генова

 

25

Николай Димов Дончев

 

26

Бюлент Хасан Мустафа

 

27

Сейджан Ереджебова Топалисмаилова

 

28

Мустафа Назми Мустафа

 

29

Асен Божков Стоянов

 

30

Йордан Лазаров Лайков

 

 

 1. Да се издадат удостоверения за застъпници на всяко от лицата по т. 1, приложение 79-МИ.
 2. Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс.

На основание чл. 88, ал.1 от ИК решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му.

 

 

 

Председател: Димитър Петров Катъров

Секретар: Екатерина Колева Пахова

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:52 часа

Календар

Решения

 • № 172-МИ / 15.01.2020

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 171-МИ / 05.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 170-МИ / 04.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения