Общинска избирателна комисия Сунгурларе


РЕШЕНИЕ
№ 115-МИ
Сунгурларе, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на упълномощени представители на КП „БСП за България“ в Община Сунгурларе за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия -  Сунгурларе е постъпило заявление с вх.№3/25.10.2019г. заведено в регистъра на упълномощените представители на партии и коалиции. Заявлението е постъпило  от Диана Колева Гурева, упълномощен представител на КП „БСП за България“ за регистрация на  5/пет/ упълномощени представители на кандидатска листа на КП „БСП за България““ в избирателните секции на територията на Община Сунгурларе за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

            Към заявлението са приложени:

 1. Списък с лицата, предложени за упълномощени представители на хартиен и технически носител в Excel формат
 2. Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова, представител на КП „БСП за България“, с което упълномощава Диана Колева Гурева с правото да представлява коалицията пред ОИК.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка чл.124 от ИК, след проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Сунгурларе

 

                                                                     Р Е Ш И:

ПРИЕМА списък на упълномощените представители на КП „БСП за България“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., в това число:

 

 

Три имена

ЕГН

1

Георги Желязков Костадинов

 

2

Румен Михов Димов

 

3

Хабибе Осман Коджаисуф

 

4

Величка Ангелова Христова

 

5

Юлиян Янков Димитров

 

 

На основание чл. 88, ал.1 от ИК решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му.

Председател: Димитър Петров Катъров

Секретар: Екатерина Колева Пахова

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:50 часа

Календар

Решения

 • № 172-МИ / 15.01.2020

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 171-МИ / 05.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 170-МИ / 04.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения