Общинска избирателна комисия Сунгурларе


РЕШЕНИЕ
№ 114-МИ
Сунгурларе, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на КП „БСП за България“ в избирателни секции на територията на Община Сунгурларе за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия -  Сунгурларе е постъпило заявление с вх.№5/25.10.2109г. от Диана Колева Гурева, упълномощен представител на КП „БСП за България“ за регистрация на  13/тринадесет/ застъпници на кандидатска листа на КП „БСП за България“ в избирателните секции на територията на Община Сунгурларе за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

            Към заявлението са приложени:

 1. Декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници – 13бр;
 2. Списък с лицата, предложени за застъпници на хартиен и технически носител в Excel формат;
 3. Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова, представител на КП „БСП за България“, с което упълномощава Диана Колева Гурева с правото да представлява коалицията пред ОИК;

Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал.4,  чл. 87, ал.1, т.18  и във връзка с чл.118, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Сунгурларе

Р Е Ш И:

 1. Регистрира като застъпници на кандидатската листата на КП „БСП за България“13/тринадесет/ лица в избирателни секции на територията на Община Сунгурларе за  изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., в това число:

Три имена

ЕГН

1

Зарка Савова Тихолова

 

2

Янка Маринова Дичева

 

3

Йовка Неделчева Дамянова

 

4

Янка Димитрова Марева

 

5

Пенка Вангелова Вангелова

 

6

Никола Желев Желев

 

7

Джемиле Кадир Али

 

8

Ерол Ахмед Хасан

 

9

Радостина Тодорова Божикова

 

10

Добринка Желева Спасова

 

11

Румен Иванов Иванов

 

12

Димитрина Кондева Банова

 

13

Мехмед  Мехмед Мехмед

 

 1. Да се издадат удостоверения за застъпници на всяко от лицата по т. 1, приложение 79-МИ.
 2. Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс.

На основание чл. 88, ал.1 от ИК решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му.

 

 

 

Председател: Димитър Петров Катъров

Секретар: Екатерина Колева Пахова

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:49 часа

Свързани решения:

125-МИ/27.10.2019

Календар

Решения

 • № 172-МИ / 15.01.2020

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 171-МИ / 05.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 170-МИ / 04.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения