Общинска избирателна комисия Сунгурларе


РЕШЕНИЕ
№ 112-МИ
Сунгурларе, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ в избирателни секции на територията на Община Сунгурларе за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия -  Сунгурларе е постъпило заявление с вх. № 4/ 24.10.2019г. заведено в регистъра на застъпниците. Заявлението е постъпило от Пантелей Василев Панделиев, упълномощен представител на ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за регистрация на 10 /десет/ застъпника на кандидатска листа на ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ в избирателните секции на територията на Община Сунгурларе за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

            Към заявлението са приложени

 1. Декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници – 10бр;
 2. Списък с лицата, предложени за застъпници на хартиен и технически носител в Excel формат;
 3. Пълномощно от Румен Йорданов Петков – председател на ПП „АБВ“ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ , с което упълномощава Антон Боянов Коджабашев, включително с правото да преупълномощава трети лица.
 4. Пълномощно от Антон Боянов Коджабашев, с което преупълномощава Пантелей Василев Панделиев, с правото да регистрира в ОИК застъпници и упълномощени представители и да получи удостоверенията им.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал.4,  чл. 87, ал.1, т.18  и във връзка с чл.118, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Сунгурларе

Р Е Ш И:

 1. Регистрира като застъпници на кандидатската листата на ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ 10/десет/ лица  в избирателни секции на територията на Община Сунгурларе за  изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Три имена

ЕГН

1

Снежана Стефанова Рускова

 

2

Тодорка Живкова Илиева

 

3

Панайотка Щерева Тодорова

 

4

Пенка Тодорова Арнаудова

 

5

Хабибе Керимова Османова

 

6

Росица Спасова Спасова

 

7

Станка Тодорова Съботинова

 

8

Айнур Хасан Мехмедали

 

9

Соня Иванова Димитрова

 

10

Иванка Пеева Стоянова

 

 

 1. Да се издадат удостоверения за застъпници на всяко от лицата по т. 1, приложение 79-МИ.
 2. Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс.

На основание чл. 88, ал.1 от ИК решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му.

 

Председател: Димитър Петров Катъров

Секретар: Екатерина Колева Пахова

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:45 часа

Календар

Решения

 • № 172-МИ / 15.01.2020

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 171-МИ / 05.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 170-МИ / 04.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения