Общинска избирателна комисия Сунгурларе


РЕШЕНИЕ
№ 111-МИ
Сунгурларе, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на упълномощени представители на ПП „Възраждане“ в Община Сунгурларе за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия -  Сунгурларе е постъпило заявление с вх. № 1/24.10.2019г. заведено в регистъра за упълномощени представители. Заявлението е постъпило от Георги Иванов Георгиев, упълномощен представител на ПП „Възраждане“ за регистрация на  8/осем/ упълномощени представители на кандидатска листа на ПП „Възраждане“ в избирателните секции на територията на Община Сунгурларе за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

            Към заявлението са приложени

 1. Списък с лицата, предложени за упълномощени представители на хартиен и технически носител в Excel формат
 2. Пълномощно от Костадин Тодоров Костадинов, председател на ПП „Възраждане“, с което упълномощава Георги Иванов Георгиев с правото да представлява партията пред ОИК.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка чл.124 от ИК, след проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Сунгурларе

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА списък на упълномощените представители на ПП „Възраждане“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

 

Три имена

ЕГН

1

Венета Кирилова Григорова

 

2

Стойчо Златилов Христов

 

3

Емилия Георгиева Въсекова

 

4

Найден Сашев Беев

 

5

Михаил Георгиев Доков

 

6

Даниела Цветанова Шилева

 

7

Мария Димитрова Ангелова

 

8

Елена Атанасова Желязкова

 

 

 

 

На основание чл. 88, ал.1 от ИК решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му.

 

Председател: Димитър Петров Катъров

Секретар: Екатерина Колева Пахова

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:44 часа

Календар

Решения

 • № 172-МИ / 15.01.2020

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 171-МИ / 05.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 170-МИ / 04.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения