Общинска избирателна комисия Сунгурларе


РЕШЕНИЕ
№ 323
Сунгурларе, 15.11.2016

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Вълчин , община Сунгурларе, предложен от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в частични избори за кмет на кметство с.Вълчин, община Сунгурларе , насрочени за 11.12.2016 г.

Постъпило е предложение заведено под № 2 на 15.11.2016г. в 13:07 часа  в Регистъра за кандидати за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас на  11 декември 2016г., от ПП „ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , регистрирана с Решение № 318-ЧИ / 10.11.2016г.г. на ОИК-Сунгурларе, за регистриране на кандидат за кмет на кметство с.Вълчин, подписано от пълномощника Диана Колева Гурева.

 Към предложението са приложени:

 1. Предложение от ПП „ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство с.Вълчин в изборите на 11.12. 2016г /по чл.414,ал.1,т.1 във връзка с чл.156, чл.157 и чл.412 от Изборния кодекс/ приложение №58А-МИ/-1бр.
 2. Заявление-Декларация от кандидат ГИНКА ТОДЕВА ТОДЕВА- ЗЕНГИНОВА с ЕГН**********, постоянен адрес с. Вълчин, общ. Сунгурларе, обл. Бургас / по чл.414, ал.1, т.3 във връзка чл.397,ал.1 и чл.413, ал.1 ,2 ,3 и 4 от ИК / приложение № 62 МИ/ - 1бр. 
 3. Пълномощно – 1брой:

3.1. Пълномощно с изх. №741/08.11.2016г. в полза на Диана Колева Гурева.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14,  във вр. чл. 414 , чл. 417 ал. 1 и  чл.464, т.6  от ИК и Решение №3939-МИ от 02.11.2016г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Сунгурларе,

 

Р Е Ш И:

Регистрира ГИНКА ТОДЕВА ТОДЕВА - ЗЕНГИНОВА с ЕГН *********, постоянен адрес с. Вълчин, общ. Сунгурларе, обл. Бургас    за участие в частични избори за кмет на кметство  с.Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас на 11 декември 2016 година, предложена от   ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“                   

Издава Удостоверение № 2 / 15.11.2016г на регистрирания  кандидат за кмет на кметство. /Приложение №61-МИ/

Решението подлежи на оспорване, на основание чл.88 от ИК, пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Михаил Георгиев Савов

Секретар: Красимира Сашева Маринова-Куриева

* Публикувано на 15.11.2016 в 18:28 часа

Календар

Решения

 • № 332 / 11.12.2016

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО село ВЪЛЧИН

 • № 331 / 09.12.2016

  относно: Определяне на членове на ОИК – Сунгурларе за предаване на изборни книжа и материали на председателя на СИК на 10.12.2016г.

 • № 330 / 08.12.2016

  относно: Регистрация на застъпници на кандидатската листа за кмет на кметство в Община Сунгурларе от партия „АБВ”, в частичните избори насрочени за 11 декември 2016г.

всички решения