Общинска избирателна комисия Сунгурларе


РЕШЕНИЕ
№ 113-МИ
Сунгурларе, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на упълномощени представители на ПП „АБВ“ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ в Община Сунгурларе за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия -  Сунгурларе е постъпило заявление с вх. № 2/24.10.2019г. заведено в регистъра за упълномощени представители. Заявлението е постъпило от Пантелей Василев Панделиев, упълномощен представител на ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за регистрация на  15/петнадесет/ упълномощени представители на кандидатска листа на ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ в избирателните секции на територията на Община Сунгурларе за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

            Към заявлението са приложени:

 1. Списък с лицата, предложени за упълномощени представители на хартиен и технически носител в Excel формат
 2. Пълномощно от Румен Йорданов Петков – председател на ПП „АБВ“ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ , с което упълномощава Антон Боянов Коджабашев, включително с правото да преупълномощава трети лица.
 3. Пълномощно от Антон Боянов Коджабашев, с което преупълномощава Пантелей Василев Панделиев, с правото да регистрира в ОИК застъпници и упълномощени представители и да получи удостоверенията им.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка чл.124 от ИК, след проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Сунгурларе

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА списък на упълномощените представители на ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Три имена

ЕГН

1

Радка Янкова Милкова

 

2

Сезаи Хасан Юмерчауш

 

3

Татяна Данаилова Драгнева

 

4

Муса Яфес Халил

 

5

Амет Хюсеин Хюсеин

 

6

Сали Мустафа Мустафа

 

7

Хасан Хюсеин Осман

 

8

Хюсеин Мустафа Фетов

 

9

Бедрие Али Асанходжа

 

10

Слави Атанасов Шерифов

 

11

Атанас Анкин Калчев

 

12

Атанас Иванов Радев

 

13

Минчо Митков Йорданов

 

14

Айдън Хюсеинов Ахмедов

 

15

Мариан Стефанов Господинов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл. 88, ал.1 от ИК решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му.

 

Председател: Димитър Петров Катъров

Секретар: Екатерина Колева Пахова

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:47 часа

Календар

Решения

 • № 172-МИ / 15.01.2020

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 171-МИ / 05.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 170-МИ / 04.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения